Vítejte na stránkách obecně prospěšné společnosti Staré stezky evropské a podívejte se také na www.luzickacesta.cz , kde najdete bohaté mapové a obrazové podklady.


Z PRASTARÉHO MĚSTA HOŠTKY K ODŘE A BALTU

Klub českých turistů na základě informací od o. p. s. Staré stezky evropské připravuje na rok 2013 dvoudenní pochod, který by mohl začínat příjezdem posledního osobního vlaku    PRAHA – VŠETATY - HOŠTKA do Hoštky a cenově přijatelným ubytováním  tamtéž. Druhý den by ochod pokračoval polními cestami na  JULČÍN a dále na BLÍŽEVEDLY a na tamní zastávku.ČD , potom vlakem směr LOVOSICE A  PRAHA. Zdatní chodci mohou dorazit do HORNÍ POLICE a k rychlíku ve směru ÚSTÍ n. L. – PRAHA. číst dál

S novou mapou po Via Nova

Stare-stezky-evropske.bloger.cz (») | 29. 6. 2012 | přečteno: 416× | komentáře: 0
mapa-Sumavy-002.jpgNa dávnou tradici navazuje současný poutní projekt Via Nova, čili Nová cesta, nyní doplněný i mapou. číst dál

Podařilo se obnovit část levobřežní povltavské cesty v Kralupech n/Vlt.

Po odtání letošní sněhové pokrývky se na předmětné říční nivě objevil výsledek několikaletého úsilí nadšených občanů obnovujících zničenou pravěkou cestu mezi Masarykovým mostem a mostem ČD do Neratovic. Projekt obecně prospěšné společnosti Staré stezky evropské se díky úsilí jejího ředitele Jiřího Majricha, strategická podpoře ředitele závodu Dolní Vltava státního podniku Povodí Vltava Jiřího Friedela, podpoře pracovníků odboru životního prostředí i dalších odborů Městského úřadu Kralupy n/Vlt. i úsilí pracovníků kralupské firmy Pavla Stinky byl korunována úspěchem. Cesta je nyní obnovena ... číst dál

Věc: DOPIS MALOVĚRNÝM KRALUPSKÝM!

Stare-stezky-evropske.bloger.cz (») | 16. 5. 2012 | přečteno: 420× | komentáře: 0
V bohaté veřejné diskuzi byly loni publikovány snad veškeré kritické názory vyslovené v Kralupech v posledních letech k mým tvrzením  o významu, velikosti a důležitosti prostoru na k.ú Kralupy /dále jen K/ a ostatních katastrech obcí tvořících dnešní  město – JAK JE DNES  MÓDNÍ ŘÍKAT  ::: BEZ HISTORIE.. číst dál

Jantárová cesta a nálezy z doby keltskej a rímskej v poľskom Kaliszi (Kalisia)

Stare-stezky-evropske.bloger.cz (») | 15. 4. 2012 | přečteno: 1326× | komentáře: 0
Jantárová cesta a nálezy z doby keltskej a rímskej v poľskom Kaliszi (Kalisia) číst dál

Kudy vedla Svatováclavská cesta?

Stare-stezky-evropske.bloger.cz (») | 26. 2. 2012 | přečteno: 1170× | komentáře: 0
Podle tradice se jedná o cestu, po které bylo z popudu jezuitů 12. září 1638 neseno paladium země české, původně uložené v pražské Loretě, do kostela Nanebevzetí Panny Marie ve Staré Boleslavi a zpět (proto se nazývá Poutní cestou Svatováclavskou). číst dál

Vyobrazení najdete na www.luzickacesta.cz

Stare-stezky-evropske.bloger.cz (») | 21. 12. 2011 | přečteno: 595× | komentáře: 0
Vzhledem k tomu, že na tento web není možné umístit obrazové a mapové podklady v dostatečně velkém rozlišení, najdete je na www.luzickacesta.cz číst dál

Další tajemství na k. ú. Kralupy

Stare-stezky-evropske.bloger.cz (») | 20. 12. 2011 | přečteno: 519× | komentáře: 0
která nejsou obecně známá, byla zapomenuta a nebo jsou programově tajena : číst dál

Teze a hypoteze k nejstarší urbanizaci dnešních kralup n/Vlt.

Na závěr několikaletého pátrání po nejstarší minulosti urbanizace dnešního číst dál

Urbanizace na k.ú. KRALUPY (pokračování)

V rámci studie „PRVNÍ URBANIZACE na k,ú. KRALUPY“ bylo prokázáno co bylo  motivací pro tisíciletý vývoj zastavování zmíněného prostoru. Bylo to vybudování palisádové pevnosti v místě dnešních HUSOVÝCH SADŮ / -- obrana právě se usadivších SLOVANŮ pod ŘÍPEM před FRANKY/. číst dál

Příspěvek k objasnění začátku urbanizace vsi na kat.území KRALUPY

Studiem nejstarších map zmíněného území na dolním toku Vltavy,s přihlédnutím k archeologickým nálezům v širším okolí (Levý a Pravý Hradec,Tursko,Roztoky u Prahy ,Budeč,Libušín,Velvary,Uha,Sazená,Nové Úholice až Chvatěruby) podle významného díla „Pravěké dějiny Čech" ČSAV 1978 a historické literatury, je možno území katastru KRALUPY považovat od pradávna za významnou křižovatku cest určenou geomorfologií krajiny dávno před příchodem člověka. číst dál

Pravděpodobnost (hodnota) tvrzení

Stare-stezky-evropske.bloger.cz (») | 20. 12. 2011 | přečteno: 401× | komentáře: 0
Jedna ze základních rozhodovacích analýz je  hodnocení jednotlivých tvrzení,  jejich vyvážení a poměrové vypočtení. Použijeme-li popsanou metodu na výpočet pravděpodobnosti dvou /možno ale porovnávat libovolný počet/ domněnek o místě konání bájné bitvy na TURSKÉM POLI můžeme si ujasnit i fantastičnost nápadů v tomto případě sypaných kdekým z rukávu.Určitá pracnost je ve specifikování posuzovaných  tvrzení, přisouzení váhy jednotlivým tvrzením a to ostatní jsou již jen „kupecké počty“. číst dál

Cesta z dnešní pražské kotliny k severu (nazývaná kdysi Lužická)

Mnoho skutečností nasvědčuje tomu, že k severním přístavům Evropy ve zmíněném kurzu směřovala obchodní - později i otrokářská - stezka od konce doby kamenné, kdy se ve Střední Evropě rozvinul obchod. Nejsou to jenom bohaté archeologické nálezy, geomorfologie krajiny a její úpravy dodnes patrné v terénu , ale i informace dávných obchodníků, cestovatelů i vyzvědačů civilizací provádějících průzkum oblastí ležících ve směru jejich připravované expanze, např. mapa Ptolemaiova. číst dál